Αξιοποίηση του εξοπλισμού – Β’ μέρος


Κινητά πάγια

Ο παραγωγικός εξοπλισμός είναι η βάση για οποιαδήποτε επιχείρηση - δεν έχει σημασία αν είναι το τσεκούρι για να κόψουμε ένα δέντρο ή ένα ρομπότ που συναρμολογεί ένα αυτοκίνητο. Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν που δεν είναι συνηθισμένη πρακτική η επιστημονική εποπτεία και διαχείριση του; Πιθανώς επειδή απαιτεί γνώση και κοστίζει χρήματα.

Σε αυτό το σημείωμα, θα εξηγήσουμε γιατί η διαχείριση του παραγωγικού εξοπλισμού είναι σημαντική και πώς μια επιχείρηση θα κερδίσει από μια δομημένη προσέγγιση στη διαχείριση του.

Είναι ο λόγος πωλήσεων-κινητών παγίων πάνω ή κάτω από 1,0;

Κάποια στιγμή, κάποιος θα πρέπει να τεκμηριώσει τις επενδύσεις στους μετόχους. Και αυτή η αιτιολόγηση θα πρέπει να εκφράζεται σε χρήμα!

Ένας  αριθμοδείκτης για την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι «πωλήσεις προς κινητά πάγια» που εκφράζει ουσιαστικά την αποδοτικότητα αυτών των παγίων. Όταν αναφερόμαστε στα κινητά πάγια, αναφερόμαστε στις ενσώματες ακινητοποιήσεις αφαιρουμένων των ακινήτων. Ουσιαστικά δηλαδή για το μηχανικό παραγωγικό εξοπλισμό. Μια τιμή 1,5 δείχνει ότι για κάθε ένα ευρώ που έχει η επιχείρηση σε μορφή μηχανικού εξοπλισμού, δημιουργεί 1,50€ πωλήσεις.

Ενώ η ίδια η τιμή δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως καλή ή κακή, καθώς εξαρτάται από τον επιχειρηματικό κλάδο, η σύγκριση όμως με ανταγωνιστές ή τη μεταβολή αυτού με την πάροδο του χρόνου στη ίδια επιχείρηση είναι άκρως σημαντική! Αυξάνοντας τον αριθμοδείκτη κατά 0,1 μπορεί να κάνει μια τεράστια διαφορά στις οικονομικές καταστάσεις!

Ακολουθούν ορισμένες τιμές, ( ελήφθησαν από το csimarket.com και αφορούν την αμερικανική οικονομία ), για να μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε την περιοχή τιμών στους διάφορους κλάδους. Δεν ενδιαφέρει τόσο ο απόλυτος αριθμός, αλλά οι διαφορές μεταξύ των κλάδων.

Έτσι έχουμε:

Λιανικό εμπόριο                                  3.53

Μεταφορές                                         1.31

Ενέργεια                                             0,77

Τεχνολογία                                         0.46

Χρηματοοικονομικά                             0,26

Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας:             0,31

Κατά κλάδο επομένως, το λιανικό εμπόριο προφανώς έχει το προβάδισμα με περίπου 3,5€ σε πωλήσεις για κάθε 1€ επένδυσης για εξοπλισμό. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι όσο περισσότερο μία επιχείρηση είναι έντασης κεφαλαίου, τόσο περισσότερο σωστά εκτελείται η διαχείριση των παγίων. Ρίξτε μια ματιά στους υποκλάδους και τις διαφορές που εμφανίζονται. Το λιανικό εμπόριο ειδών τεχνολογίας υστερεί έναντι του χονδρικού εμπορίου.

Χονδρικό εμπόριο                                          3.53

Λιανική τεχνολογίας:                                    2.80

Γεωργική παραγωγή                                      1.76

Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες       0,01

Εμπορικές τράπεζες                                      0,04

Παροχή νερού                                              0,17

Ηλεκτρικές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας       0.23

 

Ο υπολογισμός αυτού του βασικού αριθμοδείκτη απόδοσης είναι εύκολος (απλώς διαιρούμε τις πωλήσεις με το μέση αξία των κινητών παγίων), η λήψη όμως των σωστών τιμών για τις αξίες των στοιχείων του εξοπλισμού μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη. Μόνο ένα αρκετά επαρκές σύστημα διαχείρισης επιτρέπει τον υπολογισμό και την εποπτεία αυτών των μεγεθών, καθώς τα μητρώα σε χαρτί και τα υπολογιστικά φύλλα οδηγούν σε αδιέξοδο, όταν απαιτηθεί η πρόσβαση σε δεδομένα. Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο με τα καταχωνιασμένα στοιχεία και πληροφορίες και τα ξεπερασμένα υπολογιστικά φύλλα Microsoft Excel.

Η ουσία είναι το σύστημα διαχείρισης να καθιστά εύκολο τον υπολογισμό των σχετικών τιμών  και να επιτρέπει βελτιώσεις - όπως εξάλειψη άχρηστων τεμαχίων - για τη βελτίωση αυτών των αριθμοδεικτών. Ένα σύστημα διαχείρισης του εξοπλισμού αποτελεί βασικό συστατικό σε κάθε επιχείρηση και ειδικότερα στο τομέα της μεταποίησης.

Όταν γίνει αποδεκτό ότι ο έλεγχος και η εποπτεία του εξοπλισμού παρέχει αξία στην επιχείρηση, η πρόκληση της υλοποίησης και εφαρμογής είναι το επόμενο βήμα. Και με την ολοκλήρωση και τη λειτουργία όχι μόνο θα παρέχει τις σωστές πληροφορίες, αλλά και μια μοναδική έκδοση της πραγματικότητας της ιχνηλασιμότητας και του ελέγχου. Είναι επίσης η στιγμή που νέες ιδέες και δυνατότητες καθίστανται ορατές και σαφείς όσον αφορά τις βελτιώσεις. Προληπτική συντήρηση, εργοστάσια χωρίς χαρτί, τεχνητή νοημοσύνη, επαυξημένη πραγματικότητα, τεχνογνωσία, προβλέψεις και προσομοιώσεις.

Όλες αυτές οι τεχνολογίες και οι διαδικασίες απαιτούν την κατάλληλη θεώρηση και όραμα της διεύθυνσης στην εποπτεία και τη διοίκηση.

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *