Κινητά πάγια

Αξιοποίηση του εξοπλισμού – Α’ μέρος


Κινητά πάγια

Ενώ υπάρχει ακριβής καταγραφή και έλεγχος για τα εμπορεύματα που βρίσκονται στις αποθήκες των επιχειρήσεων, δεν γίνεται το ίδιο και για τα κινητά πάγια, τα οποία κατά κανόνα αποτελούν και περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας.

Έτσι, ενώ οι υπεύθυνοι παραγωγής και τεχνικού τμήματος έχουν (συνήθως) μία καλή εικόνα, η υπόλοιπη διοίκηση βασίζεται στα τιμολόγια αγοράς.

Όπως μία φορά τη χρονιά γίνεται απογραφή στα εμπορεύματα της επιχείρησης, το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και στα κινητά πάγια της. Αυτό βέβαια είναι πιο σύνθετο απ’ ότι στην περίπτωση των εμπορευμάτων, λόγω της ποικιλίας και των πρόσθετων απαιτουμένων πληροφοριών για κάθε στοιχείο. Η απογραφή αυτή έχει δύο σκοπούς. Ο ένας είναι για να υπάρχει μία σχετική αποτίμηση και ο δεύτερος είναι για να υπάρχει ένας πίνακας αναφοράς με τα βασικά χαρακτηριστικά των στοιχείων του εξοπλισμού για λόγους συντήρησης, αντικατάστασης και προφύλαξης από κλοπή, φθορά, κλπ.

Θα πρέπει επομένως, να υπάρχει ένας κατάλογος, όπου θα καταγράφονται όλα τα διακριτά πράγματα που αποτελούν τα κινητά πάγια της επιχείρησης. Σε αυτόν θα αναφέρονται:

 • Η ονομασία του στοιχείου (μηχανήματος, οχήματος, σκεύους, συσκευής, κλπ).
 • Ένας κωδικός αριθμός αναφοράς – ΚΑΑ της επιχείρησης, που θα πρέπει να υπάρχει και με αυτοκόλλητο ή πινακίδα στο αντικείμενο. Με τον ΚΑΑ θα γίνεται και η αρχειοθέτηση των βιβλίων λειτουργίας & συντήρησης και του λογισμικού που συνοδεύουν τον εξοπλισμό.
 • Το εργοστάσιο / μάρκα του στοιχείου.
 • Ο τύπος.
 • Το έτος κατασκευής.
 • Το έτος αγοράς.
 • Ο αριθμός σειράς (serial number), (για οχήματα ο αριθμός πλαισίου).
 • Για οχήματα πινακίδα κυκλοφορίας (ή αριθμός νηολογίου για σκάφη).
 • Όπου ισχύει η ισχύς σε κιλοβάτ.
 • Η κατάσταση λειτουργίας (άριστη, καλή, με ζημιά, άχρηστο).
 • Ώρες λειτουργίας όπου ισχύει.
 • Ονομαστική παραγωγικότητα (π.χ. κιλά ανά ώρα, κλπ).
 • Ο προμηθευτής του στοιχείου.
 • Ο συντηρητής του στοιχείου.
 • Η τρέχουσα αξία του στοιχείου.

 

Η ετήσια σύνταξη του παραπάνω πίνακα, μαζί με το συμπληρωμένο βιβλίο συντήρησης του κάθε στοιχείου όπου απαιτείται, ανεβάζει την αξία του εξοπλισμού, ενώ δίνει στη διεύθυνση σαφή εικόνα για το ενεργητικό της επιχείρησης.

 

 

 

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *