Εξοικονόμηση και έλεγχος ενέργειας


Εξοικονόμηση & έλεγχος ενέργειας

Μετατρέψτε το κλειστό ή σε λειτουργία κτίριο σας σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. - Χωρίς δικά σας χρήματα.

Το κτίριο σας είναι μία επένδυση η οποία εύκολα μπορεί να καταστεί ζημιογόνος. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην αύξηση της απόδοσης και στη μεγιστοποίηση του εισοδήματος/κέρδους που αυτό σας προσφέρει. Με κατάλληλες ενεργειακές τεχνολογίες ένα κτίριο μπορεί να μετατραπεί από καταναλωτή σε παραγωγό ενέργειας, ακόμη και όταν είναι κλειστό! Και χωρίς χρήματα του ιδιοκτήτη!

Έλεγχος της ενέργειας σε όλες τις μορφές και χρήσεις.

Ενέργεια καταναλώνουμε σε διάφορες μορφές, είτε είναι ηλεκτρισμός, είτε υγρά και αέρια καύσιμα, για χρήση σε θέρμανση, ψύξη, κίνηση ή φωτισμό.

Προσφέρουμε λύσεις ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας στη σε εργοστάσια, βιοτεχνίες  και σε επαγγελματικά κτίρια (  ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα και καταστήματα ).

Εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία.

Στη βιομηχανία, πέραν των λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, υπάρχει και πληθώρα τεχνολογιών εκμετάλλευσης της θερμότητας, όπως:

  • - Αποθήκευση θερμικής ενέργειας σε θερμοκρασίες έως και 1000oC για μεταγενέστερη χρήση της, επιτρέποντας έτσι μικρής ισχύος παραγωγή να ικανοποιεί υψηλής ισχύος περιοδικές ζητήσεις.
  • - Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από την απορριπτόμενη θερμική ενέργεια από χαμηλές θερμοκρασίες !
  • - Παραγωγή ψύξης από θερμότητα.
  • - Η απορριπτόμενη «άχρηστη» θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας μετατρέπεται σε «χρήσιμη» θερμότητα υψηλής θερμοκρασίας κι επαναχρησιμοποιείται.
  • - Χρήση τεχνολογίας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας-ΣΗΘ (CHP).
  • - Χρήση ηλιακής ενέργειας.

 

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Μετατρέπουμε το κτίριο σε κερδοφόρο περιουσιακό στοιχείο και παραδίδουμε το έργο εξοικονόμησης με το κλειδί στο χέρι, μαζί με τη σχετική χρηματοδότηση.

 

Ενεργειακή αξιολόγηση και μελέτη

Είμαστε στη διάθεσή σας για μία αξιολόγηση και για σύνταξη μελέτης για το ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου ή καταστήματός σας, καθώς και για προτάσεις βελτίωσης.

 

Απ' ευθείας έλεγχος καταναλώσεων

Χωρίς προσθήκες στην εγκατάστασή σας μπορείτε να έχετε απ'ευθείας απεικόνιση και καταγραφή των καταναλώσεων ενέργειας και νερού στο κινητό ή στον υπολογιστή σας του κτιρίου, είτε αυτό είναι ξενοδοχείο, είτε εργοστάσιο, κατάστημα, κλπ.

Ο διαχειριστής είναι σε θέση να ελέγχει τη λειτουργία, την κατανάλωση, αλλά και άλλα μεγέθη όπως τη θερμοκρασία, τη θέση παραθύρων, συσκευών κ.λ.π., σε πραγματικό χρόνο και να έχει συγκεντρωτικά στοιχεία (ημερήσια, μηνιαία, ετήσια) για μεμονωμένες μηχανές, συσκευές ή χώρους, για μέρος ή για το σύνολο της εγκατάστασης.

Χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας

Η χρηματοδότηση των έργων εξοικονόμησης ενέργειας ανέρχεται σε ποσοστό έως  και 100% και μπορούμε να την αναλάβουμε.

Αύξηση κερδοφορίας

Αν το ποσοστό του ενεργειακού κόστους σας είναι πάνω από το 20% του συνολικού, καλέστε μας για μία εκτίμηση της εξοικονόμησης που μπορείτε να επιτύχετε.

 

 

Για να περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας της εγκατάστασης σας, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.