Ενέργεια – Πλήρης έλεγχος


Εξοικονόμηση και έλεγχος της ενέργειας σε όλες της τις μορφές

Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανση, ψύξη, σε όλες της τις μορφές χρησιμοποιούμε ενέργεια.

Προσφέρουμε λύσεις ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας στη μεταποίηση ( εργοστάσια τροφίμων, ψυκτικοί θάλαμοι, εργοστάσια πλαστικών, κλπ) και σε επαγγελματικά κτίρια όπως γραφεία, ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και καταστήματα.

Στη βιομηχανία, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εργαστήρια, όταν σε μία γραμμή παραγωγής υπάρχουν απώλειες θερμότητας, τότε μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε μετατρέποντας την αποβαλλόμενη άχρηστη θερμότητα σε χρήσιμη αυξάνοντας τη θερμοκρασία της. Αν π.χ. έχουμε απώλεια θερμότητας σε καυσαέρια ή νερό σε θερμοκρασία 150οC ή 200οC, τότε με συγκεκριμένη διεργασία, η θερμοκρασία του ρευστού (καυσαέριο ή υγρό) μεταφοράς της θερμότητας, ανυψώνεται σε θερμοκρασία 400οC ή 600oC ή και παραπάνω, μετατρέποντάς την από άχρηστη σε χρήσιμη.

Άλλη τεχνολογική λύση, στην περίπτωση που έχουμε έντονες διακυμάνσεις της κατανάλωσης ή της παραγωγής θερμότητας, τότε υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της σε αδρανή υλικά και η μεταγενέστερη χρήση της, σε θερμοκρασίες έως και 700oC.

Στην περίπτωση που έχουμε κατανάλωση ενέργειας και για την παραγωγή θερμότητας και για την παραγωγή ψύξης, τότε υπάρχει η δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε την αποβαλλόμενη θερμότητα (μεταφερόμενη είτε σε νερό, είτε σε καυσαέρια, είτε σε άλλο ρευστό)  για παραγωγή ψύξης, εξοικονομώντας έτσι την ηλεκτρική ενέργεια της ψύξης.

Εξοικονόμηση ενέργειας σας προσφέρει επίσης η απεικόνιση και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ενεργειακών σας καταναλώσεων στον υπολογιστή ή στο κινητό σας, ολόκληρου του ξενοδοχείου, του εργοστασίου, του πολυκαταστήματος, όλων των κτιρίων ! Ο διαχειριστής ενός εργοστασίου ή ενός κτιρίου, είναι σε θέση να ελέγχει τη λειτουργία, την κατανάλωση, αλλά και άλλα μεγέθη όπως η θερμοκρασία, η παροχή, κ.λ.π., σε πραγματικό χρόνο και να έχει συγκεντρωτικά στοιχεία για μεμονωμένες μηχανές ή χώρους, για τμήματα ή για το σύνολο της εγκατάστασης, για τις χρονικές περιόδους που ζητούνται ( ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, κλπ ).

Αν το ποσοστό του ενεργειακού κόστους σας είναι πάνω από το 20% του συνολικού σας κόστους, είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε τα λειτουργικά σας κέρδη. Καλέστε μας καθώς είμαστε στη διάθεσή σας για μία πρώτη εκτίμηση των αναγκών σας και της δυνατής ωφέλειας που μπορείτε να επιτύχετε.

Εξοικονόμηση και πλήρης έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας σε όλες της τις μορφές.