Ενεργειακές υπηρεσίες και έργα.


Εξοικονόμηση & έλεγχος ενέργειας

Ενεργειακές υπηρεσίες

Η KOSMOS ENERGEIA σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών-ΕΕΥ  (ESCO), με πιστοποιημένη, εξειδικευμένη και μακρόχρονη εμπειρία σε ενεργειακά και βιομηχανικά έργα, εκτελώντας Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Προσφέρουμε:

Ενεργειακό έλεγχο όπου επισημαίνονται οι λύσεις και οι βελτιώσεις.

Μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση των έργων εξοικονόμησης ενέργειας.

Χρηματοδότηση χωρίς ιδία συμμετοχή, κατά περίπτωση.

Παρακολούθηση 24/7 της λειτουργίας και απόδοσης.

Συντήρηση και ασφάλεια.

 

Επιπλέον:

Γρήγορη εξέταση, μελέτη και εκτέλεση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Εγγύηση μείωσης ενεργειακού κόστους και εξοικονόμησης ενέργειας από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του έργου.

 

Θερμική ενέργεια

Η αποβαλλόμενη θερμότητα των καυσαερίων, της περίσσειας ατμού, συμπυκνωμάτων και του ζεστού νερού μπορεί να μετατραπεί σε μία σημαντική πηγή εσόδων. Περισσότερα...

Εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία.

Στη βιομηχανία υπάρχει πληθώρα τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας όπως :

  • - Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από την απορριπτόμενη θερμότητα (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας - CHP) από 70oC ελάχιστη θερμοκρασία.
  • - Παραγωγή ψύξης από θερμότητα.
  • - Ανύψωση θερμοκρασίας της «άχρηστης» θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας και μετατροπή της μετατρέπεται σε «χρήσιμη» θερμότητα υψηλής θερμοκρασίας και απόδοσης.
  • - Χρήση ηλιακής ενέργειας για βιομηχανική χρήση.

 

Εξοικονόμηση ενέργειας στην πρωτογενή παραγωγή - Λατομεία, Ορυχεία, Γεωργία, Κτηνοτροφία

Λειτουργείτε ηλεκτρογεννήτριες -Η/Ζ και το πετρέλαιο που καταναλώνετε "τρώει" εσάς και τα κέρδη σας;  Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την εγκατάσταση και λειτουργία μίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), με φωτοβολταϊκά ή με ανεμογεννήτρια. Έχουμε την εμπειρία για λύσεις και στις δυσκολότερες τοποθεσίες. Είτε εγκαταστήσετε μία μικρή μονάδα για μικρή εξοικονόμηση, είτε μεγαλύτερη για να γλυτώσετε το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του καυσίμου που καταναλώνετε μέχρι τώρα, θα μειώσετε σημαντικά τα έξοδα σας. Και με εξαιρετικές λύσεις χρηματοδότησης. Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτίρια

Ενεργειακή επιθεώρηση, μελέτη, χρηματοδότηση, επίβλεψη και εκτέλεση του έργου εξοικονόμησης και παρακολούθηση της λειτουργίας κι απόδοσης.

Έλεγχος κατάστασης, καταναλώσεων και λειτουργιών,

Ενέργεια καταναλώνουμε σε διάφορες μορφές, είτε είναι ηλεκτρισμός, είτε υγρά και αέρια καύσιμα, για χρήση σε θέρμανση, ψύξη, κίνηση ή φωτισμό.

Χωρίς προσθήκες στην εγκατάστασή σας μπορείτε να έχετε απ'ευθείας απεικόνιση και καταγραφή των καταναλώσεων ενέργειας και νερού στο κινητό ή στον υπολογιστή σας του κτιρίου, είτε αυτό είναι ξενοδοχείο, είτε εργοστάσιο, κατάστημα, κλπ.

Ο διαχειριστής είναι σε θέση να ελέγχει την κατάσταση και λειτουργία συσκευών, μηχανών, δωματίων ή κτιρίων και να έχει καταγραφή μετρήσεων διαφόρων μεγεθών όπως θερμοκρασία, νερό, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, κ.λ.π., σε πραγματικό χρόνο και να έχει συγκεντρωτικά στοιχεία (ημερήσια, μηνιαία, ετήσια) για μεμονωμένες μηχανές, συσκευές ή χώρους, για μέρος ή για το σύνολο της εγκατάστασης.

Για να περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας της εγκατάστασης σας, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.