Ενεργειακές υπηρεσίες και έργα.


Εξοικονόμηση & έλεγχος ενέργειας

Ενεργειακές υπηρεσίες

Η KOSMOS ENERGEIA σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ).

Προσφέρουμε:

Τηλεμετρία των καταναλώσεων ενέργειας και νερού για έλεγχο 365Χ7Χ12

Μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση των έργων εξοικονόμησης ενέργειας.

Εγγυημένη μείωσης ενεργειακού κόστους και εξοικονόμησης ενέργειας.

Τηλεμετρία ενεργειακών καταναλώσεων

Η εφαρμογή τηλεμετρίας των καταναλώσεων θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας ενός εργοστασίου, εγκατάστασης ή κτιρίου, είναι απλή χωρίς επεμβάσεις και μετατροπές Είναι ένα βασικό βήμα για να έχουμε εικόνα για το ενεργειακό κόστος.

Ενέργεια καταναλώνουμε σε διάφορες μορφές, είτε είναι ηλεκτρισμός, είτε υγρά και αέρια καύσιμα, για χρήση σε θέρμανση, ψύξη, κίνηση ή φωτισμό.

Χωρίς προσθήκες στην εγκατάστασή σας μπορείτε να έχετε ζωντανή απεικόνιση και καταγραφή των καταναλώσεων ενέργειας και νερού στο κινητό ή στον υπολογιστή σας του κτιρίου, είτε αυτό είναι ξενοδοχείο, είτε εργοστάσιο, κατάστημα, κλπ.

Ο διαχειριστής είναι σε θέση να ελέγχει την κατάσταση και λειτουργία συσκευών, μηχανών, δωματίων ή κτιρίων και να έχει καταγραφή μετρήσεων διαφόρων μεγεθών όπως θερμοκρασία, νερό, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, κ.λ.π., σε πραγματικό χρόνο και να έχει συγκεντρωτικά στοιχεία (ημερήσια, μηνιαία, ετήσια) για μεμονωμένες μηχανές, συσκευές ή χώρους, για μέρος ή για το σύνολο της εγκατάστασης.

Περισσότερα...

Θερμική ενέργεια

Η αποβαλλόμενη θερμότητα των καυσαερίων, της περίσσειας ατμού, συμπυκνωμάτων και του ζεστού νερού μπορεί να μετατραπεί σε μία σημαντική πηγή εσόδων. Περισσότερα...

Εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία.

Στη βιομηχανία υπάρχει πληθώρα τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας όπως :

  • - Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από την απορριπτόμενη θερμότητα (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας - CHP) από 70oC ελάχιστη θερμοκρασία.
  • - Παραγωγή ψύξης από θερμότητα.
  • - Ανύψωση θερμοκρασίας της «άχρηστης» θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας και μετατροπή της μετατρέπεται σε χρήσιμη θερμότητα υψηλής θερμοκρασίας.
  • - Ηλιοθερμία για βιομηχανική χρήση.

 

Λατομεία, Εργοτάξια και Αγροτική Παραγωγή

Ριζική μείωση του ενεργειακού κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και του πετρελαίου των ηλεκτρογεννητριών.

Ενεργειακή αυτονομία εργοταξίων, λατομείων, αντλιοστασίων, κτηνοτροφικών μονάδων και αγροτικών εγκαταστάσεων.

Λύσεις και στις δύσκολες και δυσπρόσιτες τοποθεσίες.

 

Για να περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας της εγκατάστασης σας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία.

Προϊόντα Δομημένα δεδομένα με τη μορφή σήμανσης JSON-LD Προσθήκη του σεναρίου αποκλεισμού στην κύρια ενότητα του κώδικα html σας: