Μηνιαία αρχεία: Μάιος 2021


Air compressor
Ο πεπιεσμένος αέρας αντιπροσωπεύει συνήθως ένα σημαντικό μέρος του συνολικού ενεργειακού κόστους για βιομηχανικούς παραγωγούς - συνήθως περίπου 12% και μπορεί να φτάσει έως και το 40% σε ορισμένα εργοστάσια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε σχετική εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται, έχει μεγάλη επίπτωση στη συνολική κατανάλωση και στις εκπομπές διοξειδίου του […]

Δέκα τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα