Χρηματοδότηση Πωλήσεων


Η ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ έχει εμπειρία στη χρηματοδότηση παραγγελιών, πωλήσεων και εξαγωγών. Έχουμε ευρύ δίκτυο συνεργαζομένων χρηματοδοτών. Ανάλογα με το αντικείμενο της πώλησης και τον αγοραστή, σας βρίσκουμε την κατάλληλη λύση  με ανταγωνιστικούς όρους.

Άλλη δυνατότητα χρηματοδότησης που προσφέρουμε είναι με βάση την αξία του εξοπλισμού και των παγίων σας, μέσω της εμπειρίας μας στην εκτίμηση μηχανολογικού εξοπλισμού.