Εκτιμήσεις μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού


Η KOSMOS ENERGEIA προσφέρει εμπειρία και αξιοπιστία στην αποτίμηση μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για μεγάλο μέρος της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων γενικότερα.

 

Για Διαδικτυακή Εκτίμηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Μηχανημάτων ΕΔΩ.

 

Συχνά απαιτείται εκτίμηση μηχανημάτων και εξοπλισμού για πώληση, προετοιμασία για πώληση, αγορά ή επιβεβαίωση της ασφάλισης τους. Εμείς εκτιμούμε την απόσβεση από φυσικούς, τεχνολογικούς, λειτουργικούς και οικονομικούς παράγοντες.  Εκτελούμε επίσης επιθεωρήσεις και αυτοψίες, ενώ αναλαμβάνουμε και την αναλυτική απογραφή και έλεγχο των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και των αποθεμάτων μιας επιχείρησης.

Η συνηθέστερη περίπτωση για τις εκτιμήσεις παγίων, είναι για τον προσδιορισμό της αξίας των διαθεσίμων εγγυήσεων προς τους δανειστές. Οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές δέχονται μηχανήματα και εξοπλισμό ως εγγύηση για δάνεια και ανοιχτές πιστώσεις. Η χρήση αυτών μπορεί να ενισχύσει την δυνατότητα του αιτούντος να δανειοδοτηθεί.

Έχοντας εμπειρία στην αποτίμηση μηχανημάτων και εξοπλισμού, γνωρίζουμε ότι ούτε η λογιστική αξία, ούτε μία πρώτη αποτίμηση της αξίας είναι ακριβείς ή αποδεκτές για μία συναλλαγή ή ένα δάνειο. Μια εκτίμηση από τον ιδιοκτήτη μπορεί να έχει ανακρίβειες, ενώ η λογιστική αξία και η απόσβεση στον ισολογισμό είναι αποτέλεσμα εφαρμογής ενός γενικευμένου φορολογικού συντελεστή. Πολλές φορές, η λογιστική αξία είναι μηδενική ενώ η ωφέλιμη ζωή του παγίου έχει διάρκεια πολλά ακόμη χρόνια και είναι φανερό ότι αυτό έχει και αγορά και αξία.

Βασικό στοιχείο είναι ότι η έκθεση εκτίμησης πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συλλόγων Εκτιμητών - The European Group Of Valuers’ Associations (T.E.G.O.V.A.) και να εκτελείται από έναν επαγγελματία  με κατάρτιση, εκπαίδευση και εμπειρία για να αναπτύξει μία βαρύνουσα άποψη με επαγγελματικό και ανεξάρτητο τρόπο και μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος . Ο εκτιμητής δεν πρέπει να έχει άλλο καθήκον πέραν της δίκαιης και αντικειμενικής  αποτίμησης της αξίας των εν λόγω στοιχείων του ενεργητικού. Επίσης, δε μπορεί παρά να είναι ο συντάκτης και μόνο της έκθεσης και να μην έχει το οποιαδήποτε συμφέρον ή ενδιαφέρον για το όποιο αποτέλεσμα. Σημειωτέον ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένη τιμή του εξοπλισμού και το ύψος της αμοιβής της έκθεσης δεν έχει καμία σημασία για τον προσδιορισμό της τελικής αξίας. Με την KOSMOS ENERGEIA, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η εκτίμησή σας δεν θα διακυβευτεί από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

 

Οι κατηγορίες εξοπλισμού για τις οποίες εκτελούμε εκτίμηση είναι: εργοστάσια, γραμμές παραγωγής και μηχανές επεξεργασίας μετάλλου και ξύλου, τροφίμων και εμφιάλωσης, πλαστικών, κλωστοϋφαντουργίας, εκτύπωσης, ενέργειας (ΑΠΕ-γεννήτριες), χημικών και φαρμάκων, μαρμάρου-πέτρας, HORECA (εστίαση & ξενοδοχεία), σκάφη (μηχανοκίνητα, ιστιοφόρα, εμπορικά πλοία), οχήματα (επιβατηγά, φορτηγά), μηχανήματα έργου, κ.ά.

 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Εύρεση τιμών αγοράς.
  • Εκτιμήσεις για χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).
  • Δίκαιες εκτιμήσεις κατανομής των δαπανών και τόκων του τιμήματος αγοράς.
  • Διάρθρωση μίσθωσης και μεταπώλησης.
  • Διασφάλιση δανείου και υποστήριξη.
  • Απογραφή και έλεγχος αποθηκών και αποθεμάτων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.