Βιομηχανικός εξοπλισμός και μηχανήματα


Μηχανήματα και βιομηχανικός εξοπλισμός - KOSMOSENERGEIA

Βιομηχανικός εξοπλισμός και μηχανές

Μηχανήματα και γραμμές παραγωγής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, επεξεργασίας μετάλλου και ξύλου, συσκευασίας, φαρμάκων και χημικής παραγωγής.

Αν εντοπίσετε εξοπλισμό που σας ενδιαφέρει, είμαστε στη διάθεσή σας για να αποφασίσετε με ασφάλεια και για να σας βοηθήσουμε στη μεταφορά κι εγκατάστασή του.

Επιθεωρούμε, ελέγχουμε την κατάσταση λειτουργίας, αποτιμούμε, αποσυναρμολογούμε, συσκευάζουμε, φορτώνουμε, μεταφέρουμε, εγκαθιστούμε και λειτουργούμε γραμμές παραγωγής, μηχανήματα κι εξοπλισμό από και προς Ελλάδα. Φωτογραφίζουμε, βιντεοσκοπούμε ή σας αναμεταδίδουμε απ'ευθείας τη μηχανή ή τον εξοπλισμό που σας ενδιαφέρει σε λειτουργία.