Θερμότητα


Θερμότητα: η άγνωστη, πρακτικότερη και πιο προσιτή μορφή ενέργειας γύρω μας.
Η ενέργεια είναι εξ'ορισμού μία μορφή ενέργειας.
Όπως κι οι άλλες μορφές ενέργειας, έτσι κι η θερμότητα μπορεί να παράξει έργο ή να μετατραπεί σε άλλη μορφή όπως η ηλεκτρική.
Χρησιμοποιώντας τη θερμότητα, δε παράγονται πρόσθετα αέρια θερμοκηπίου και εξοικονομούνται καύσιμα και ηλεκτρισμός. Πολλοί κλάδοι επωφελούνται από την ανάκτηση της θερμότητας, όπως ο τα χημικά, η τσιμεντοβιομηχανία, , τα διυλιστήρια, τα τρόφιμα-ποτά, η ηλεκτροπαραγωγή, κλπ.
THERMAL ENERGY
THERMAL ENERGY
THERMAL ENERGY
THERMAL ENERGY
THERMAL ENERGY
THERMAL ENERGY
THERMAL ENERGY
THERMAL ENERGY
THERMAL ENERGY

Θερμότητα

Θερμότητα, η άγνωστη, πρακτικότερη και πιο προσιτή μορφή ενέργειας γύρω μας.

Η θερμότητα είναι εξ' ορισμού μία μορφή ενέργειας.

Όπως κι άλλες μορφές ενέργειας, η θερμότητα μπορεί να παράγει έργο ή να μετατραπεί σε άλλη μορφή ενέργειας όπως π.χ. η ηλεκτρική.

Χρησιμοποιώντας την απορριπόμενη θερμότητα, δεν παράγονται πρόσθετα αέρια θερμοκηπίου και εξοικονομούνται καύσιμα, ηλεκτρισμός και άλλα έξοδα. Πολλοί κλάδοι επωφελούνται από την ανάκτηση και χρήση θερμότητας, όπως η χημική βιομηχανία, η χαλυβουργία, η υαλουργία, η τσιμεντοβιομηχανία, τα ορυκτά, τα διυλιστήρια, τα τρόφιμα-ποτά, η ηλεκτροπαραγωγή, κ.ά.

Η θερμική ενέργεια δεν έχει την προβολή κι απήχηση των φωτοβολταϊκών και αιολικών πηγών ενέργειας.

Η βιομηχανική θερμότητα έχει όμως μοναδικές ελκυστικές ιδιότητες:

 • Η χρήση της δεν παράγει ρύπους και δεν απαιτεί καύσιμα.
 • Συχνά είναι διαθέσιμη 24 ώρες Χ 7 ημέρες, ασχέτως των καιρικών συνθηκών.
 • Υποκαθιστά τον ηλεκτρισμό ή τα καύσιμα.
 • Είναι προσιτή και μετρήσιμη.
 • Η παραγωγή κι η χρήση της εκτελούνται σε παραπλήσιες θέσεις.

Και είναι μία ευέλικτη πηγή ενέργειας. Οι τρεις βασικές χρήσεις της είναι:

 • Θέρμανση χώρου, ξήρανση, προθέρμανση.
 • Ψύξη και κλιματισμός.
 • Ηλεκτροπαραγωγή για ιδία χρήση ή για πώληση.

Η ανάκτηση θερμότητας ωφελεί σοβαρά την κερδοφορία. Η αύξηση των λειτουργικών κερδών στην τσιμεντοβιομηχανία από τη χρήση της ανέρχεται σε 15%.

Στάδια χρήσης της θερμότητας:

α) Πηγή θερμότητας.

 • Φούρνοι
 • Κλίβανοι
 • Αποτεφρωτές
 • Ξηραντήρια
 • Συμπιεστές
 • Κινητήρες
 • Λέβητες
 • Περίσσεια ατμού
 • Περίσσεια ζεστού νερού

β) Μονάδα ανάκτησης.

 • Για τη θέρμανση: εναλλάκτες, διατάξεις ανακυκλοφορίας ατμού ή ζεστού νερού.
 • Για ψύξη: ψύκτης απορρόφησης.
 • Για ηλεκτροπαραγωγή: οργανικός κύκλος Rankine, θερμοηλεκτρικά στοιχεία, ατμοστρόβιλοι, κλπ.

γ) Χρήστες.

 • Συχνά εντός της εγκατάστασης.
 • Κλιματισμός-θέρμανση νοσοκομείων.
 • Κλιματισμός-θέρμανση κοιτώνων.
 • Ψύξη τροφίμων.
 • Ξήρανση ξυλείας.
 • Θέρμανση θερμοκηπίων.
 • Προθέρμανση κινητήρων ΜΕΚ.
 • Ηλεκτροπαραγωγή.

Ιδανικά, η διαθεσιμότητα της θερμότητας ταιριάζει με τις ανάγκες του χρήστη.

Παράδειγμα : θερμότητα για τη θέρμανση χώρου.

Κινητήρες φυσικού αερίου παράγουν ηλεκτρισμό για πώληση στο δίκτυο. Η θερμότητα του κινητήρα η οποία είναι υποπροϊόν της διαδικασίας, χρησιμοποιείται για τη θέρμανση παρακειμένων κτιρίων. Η διάταξη καλείται Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - ΣΥΘΗΑ (CHP).

Πλεονεκτήματα:

 • Εξοικονόμηση έως 40%.
 • Αποφυγή επένδυσης σε λέβητες θέρμανσης.

Παράδειγμα: θερμότητα για κλιματισμό.

Σε ένα χυτήριο αλουμινίου στο Ντουμπάι, απαιτείται κλιματισμός σχεδόν όλο το έτος. Οι ψύκτες απορρόφησης μετατρέπουν την απορριπτόμενη θερμότητα σε κλιματισμό στους χώρους εργασίας.

Ωφέλη:

 • Αποφυγή επένδυσης.
 • Αποφυγή των σχετικών εξόδων κατανάλωσης ηλεκτρισμού.
 • Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού κατά 242GWh, αρκετά για τις ανάγκες 23.000 κατοικιών.

Παράδειγμα: θερμότητα για ηλεκτροπαραγωγή.

Η θερμότητα σε αυτήν την τσιμεντοβιομηχανία εκλύεται σε τρεις περιοχές: στον κυλινδρικό κλίβανο, τον ψύκτη του κλίνκερ και στο συγκρότημα απομάκρυνσης του οξειδίου του αζώτου κα μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό με έναν ατμοστρόβιλο.

Πλεονεκτήματα:

 • Εξοικονόμηση του 1/3 της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Οι εκπομπές ρύπων μειώνονται κατά 30.000 τόνους/έτος.
 • Οριοθέτηση ενεργειακού κόστους.

Κάθε πηγή θερμότητας είναι μοναδική. Συνήθως οι μετρήσεις ή τα όργανα μέτρησης καταγράφουν τη θερμοκρασία και την παροχή της πηγής θερμότητας.

Η KOSMOS ENERGEIA ερμηνεύει τις μετρήσεις της αποβαλλόμενης θερμότητα και ποσοτικοποιεί τη διαθέσιμη θερμική ενέργεια των πηγών σας. Δωρεάν.

 

 

Για να περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας της εγκατάστασης σας, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.