Καύσιμο Πέλλετ


Sunflower Pellet

Καύσιμο Πέλλετ Ηλίανθου

Προσφέρουμε πέλλετ ηλίανθου ιδανικό για επαγγελματική χρήση και για λέβητες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΒΩΛΩΝ/ΠΕΛΛΕΤ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΘΕΡΜΗ1

Μεγέθη                              Όρια SR EN ISO 17225-6:2014                    Τιμές                    Μον. μέτρ.

Διάμετρος:                        D06-D25                                                           8,0                        mm

 Μήκος:                               3,15<L<40                                                        ΟΚ                         mm

 Υγρασία:                            <12%                                                                 10,77                    %

 Κατώτερη θερμογόνος δύναμη:

16,19                    MJ/kg

3867                     kcal/kg

 Θερμογόνος δύναμη:            >14,5                                                                 18,06                    MJ/kg

4315                     kcal/kg

 Κατώτερη θερμογόνος δύναμη χωρίς στάχτη και νερό:

19,06                    MJ/kg

4553                     kcal/kg

 Ανώτερη θερμογόνος δύναμη:

19,35                    MJ/kg

4622                     kcal/kg

Άζωτο:                                <1,5                                                                   1,1                        %

Χλώριο:                              <0,10                                                                 0,06                      %

Θείο:                                   <0,20                                                                 0,18                      %

Πυκνότητα:                        1,21                      g/cm3                                      1210                     kg/lit

Χύδην πυκνότητα:          >600                                                                  607                       kg/m3

Η συσκευασία είναι σε σάκους των 1100 κιλών.

Τιμή: 370€ συν ΦΠΑ ανά τόνο.

 

Πέλλετ Α1 EN PLUS

ΠΕΛΛΕΤ ΑΠΟ 100%, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α1 EN PLUS, ΑΠΟ ΠΛΑΤΥΦΛΥΛΟ ΞΥΛΟ (ΑΝΑΜΙΚΤΟ ΞΥΛΟ: ΔΡΥΣ, ΟΞΙΑ, ΑΚΑΚΙΑ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
Θερμογόνος δύναμη – 4,64 kW/kg
Περιεκτικότητα σε θείο - 0,02%
Πυκνότητα – 608 kg/m3
Περιεκτικότητα σε τέφρα - 2,5%
Διάμετρος - 6 mm
Συσκευασμένο σε σάκους πολυαιθυλενίου 15 kg, 70 σακιά ανά παλέτα, τυλιγμένα σε ελαστική μεμβράνη. Το βάρος μιας παλέτας είναι 1050 κιλά.

Τιμή : 630 ανά τόνο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

 

Παραδίδουμε πανελλαδικά.

26/8/2022