Επενδυτικό ενδιαφέρον


Από επενδυτές υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής σε Ελληνικές επιχειρήσεις και επενδυτικές προτάσεις με τα εξής στοιχεία:

 

  • Επιχείρηση μηχανολογικών προϊόντων και έργων.

Κύκλος εργασιών από 5 έως 70 εκατομ. €.
Ο μεγαλύτερος πελάτης να μην υπερβαίνει το 25% του κύκλου εργασιών.
Να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

  • Έργα ΑΠΕ.

Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναζητούνται από επενδυτές.

Φωτοβολταϊκά και αιολικά.

Είτε σε λειτουργία, είτε σε ανάπτυξη.

 

  • Εταιρείες τροφίμων.

Εταιρείες τροφίμων και ποτών με κύκλος εργασιών άνω των 500.000€, υγιείς ή προβληματικές, ζητούνται από επενδυτές προς εξαγορά.

5/9/2019