Εξαγορές & Πωλήσεις Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικά Κεφάλαια


Υπηρεσίες συγκέντρωσης επιχειρηματικών κεφαλαίων. Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, δάνεια, εξαγορές επιχειρήσεων.

Η KOSMOS ENERGEIA εξετάζοντας την εταιρεία είναι σε θέση να κατανοήσει τα θεμελιώδη θέματα στρατηγικής και εκτέλεσης που αντιμετωπίζει η διοίκηση. Η πολύχρονη εμπειρία μας στην ανάλυση επενδυτικών προτάσεων για λογαριασμό ξένων επενδυτών, μας καθιστά ικανούς να κατανοήσουμε τους στόχους και τις προοπτικές των υποψηφίων επενδυτών. Η KOSMOS ENERGEIA γεφυρώνει τις θέσεις του επιχειρηματία και του επενδυτή/χρηματοδότη με στόχο την εύρεση κεφαλαίων για την επιχείρηση.

Η KOSMOS ENERGEIA χρησιμοποιεί τις γνώσεις της στην κατανόηση των απαιτήσεων των επενδυτών, ώστε να προετοιμάσει προσεκτικά την επιχείρηση για τη διαδικασία ανεύρεσης κεφαλαίων. Αυτό επιτυγχάνεται με (α) τη διαμόρφωση της εικόνας και της  παρουσίασης της ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες και στους στόχους των υποψηφίων επενδυτών και (β) τη βοήθεια προς την επιχείρηση στην πρόβλεψη των ερωτήσεων και των ζητημάτων που θα προκύψουν κατά το νομικολογιστικό έλεγχο, ώστε να μπορούν να διατυπωθούν απαντήσεις και διευκρινήσεις έγκαιρα και ενεργά.

Η KOSMOS ENERGEIA έχει μια ευέλικτη προσέγγιση στις ιδιωτικές τοποθετήσεις κεφαλαίων και οι υπηρεσίες της εταιρείας κυμαίνονται από το να είναι ο αποκλειστικός επιχειρηματικός σύμβουλος και να διαχειρίζεται όλες τις πτυχές της προετοιμασίας και εκτέλεσης των διαδικασιών, έως τη μη αποκλειστική συνεργασία, να έρχεται σε επαφή με επιλεγμένους επενδυτές, με τους οποίους η KOSMOS ENERGEIA είναι σε θέση να έχει καλή επικοινωνία. Σε κάθε προσέγγιση, η KOSMOS ENERGEIA παρέχει βοήθεια σε δύο σημαντικούς τομείς:

  • Αναπτύσσει το εύρος μιας ιδιωτικής τοποθέτησης κεφαλαίων. Η KOSMOS ENERGEIA έχει πρόσβαση σε ομάδα υποψηφίων επενδυτών που περιλαμβάνει εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες, στρατηγικούς επενδυτές και άλλους εξειδικευμένους παρόχους ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.
  • Παρέχει στρατηγικές οικονομικές συμβουλές για ιδιωτική τοποθέτηση κεφαλαίων. Ως στρατηγικός επιχειρηματικός σύμβουλος, η KOSMOS ENERGEIA συνδέει τις ιδιαίτερες συνθήκες ενός πελάτη με τις απαιτήσεις του επενδυτή/χρηματοδότη. Ο ρόλος της είναι να βοηθήσει τους πελάτες της στην προετοιμασία και την εφαρμογή της διαδικασίας ανεύρεσης κεφαλαίων, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι εμφανιζόμενες ευκαιρίες σε κάθε επαφή με τους υποψήφιους επενδυτές.

Παράγοντες επιτυχίας ιδιωτικής τοποθέτησης κεφαλαίων.

Δεν αρκεί να πραγματοποιηθεί μια πρώτη συνάντηση με έναν ενδιαφερόμενο επενδυτή. Μεταξύ της αρχικής συνάντησης και της επιτυχούς περάτωσης, βρίσκονται πολλοί μήνες διαπραγματεύσεων και νομικολογιστικού ελέγχου. Μια επιτυχημένη τοποθέτηση κεφαλαίων απαιτεί τη συμμετοχή πολλών επενδυτών σε πρόσθετες συζητήσεις και την ενδελεχή εξέταση της εταιρείας μετά την πρώτη επαφή, μετατρέποντας το αρχικό ενδιαφέρον σε αποτύπωση των όρων μιας συμφωνίας, διαχειριζόμενοι συγχρόνως την ομάδα επαγγελματιών που απασχολούνται με τις διάφορες διαδικασίες.

 

Ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την επιτυχία στη διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης κεφαλαίων :

  • Εντυπωσιακή επενδυτική παρουσίαση.
  • Έγκαιρη και προσεκτική προετοιμασία.
  • Σαφής και συνεπής παρουσίαση της επενδυτικής έκθεσης.
  • Πλήρες πρόγραμμα επικοινωνίας και προβολής.
  • Διαχείριση της διαδικασίας και δημιουργία ανταγωνισμού.
  • Προετοιμασία απαντήσεων σε ερωτήματα των υποψηφίων επενδυτών/χρηματοδοτών και εκτέλεση του νομικολογιστικού ελέγχου.

 

Για συγκεκριμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για επιχειρηματικές επενδύσεις, δείτε ΕΔΩ.

5/9/2019