Αντλία

Δημοπρασία εξοπλισμού θέρμανσης & κλιματισμού


Ψύκτης
πύργος ψύξης
Αντλία

Ηλεκτρονική δημοπρασία εξοπλισμού θέρμανσης και κλιματισμού.

 

Προετοιμάσαμε και εκτελούμε ηλεκτρονική δημοπρασία εξοπλισμού και ειδικότερα ενός μηχανοστασίου θέρμανσης & κλιματισμού για την εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., με το συνεργάτη μας Troostwijk Auctions, τη μεγαλύτερη και παλιότερη εταιρεία δημοπρασιών παγκοσμίως.

Τη συγκεκριμένη δημοπρασία μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ :

https://www.troostwijkauctions.com/uk/auction-of-plant-utilities,-chillers,-boiler,-cooling-towers,-boilers/01-38634/

Η λήξη της είναι την 9η Νοεμβρίου.

 

Ο κατάλογος των ειδών του εξοπλισμού περιλαμβάνει τα εξής είδη:

Ολοκλήρωμένο σύστημα ψύξης - θέρμανσης εγκαταστάσεων

Χρονολογία εγκατάστασης: 2009

Α/Α     Τύπος εξοπλισμού                               Κατασευαστής                         Τεμάχια

1          Fan coil                                               climaveneta                                        3

2          Δοχείο Διαστολής                               groundfos                                            6

3          Κασέτα οροφής                                   climaveneta                                        50

4          Καυστήρας                                          oertli                                                   2

5          Κυκλοφορητής                                    groundfos                                            20

6          Controller unit                         groundfos                                                       12

7          Λέβητας                                              biossol                                                 2

8          Πύργος Ψυξης                                    desca                                                   3

9          Αφαλατωτής                                       temak                                                  1

10        Βάνες τρίοδες                                      belimo                                                 3

11        Ψύκτης                                                climaveneta                                        3