Βιομηχανικές μηχανές και περιουσιακά στοιχεία.

Μηχανές, βιομηχανικός εξοπλισμός και γραμμές παραγωγής για τη βιομηχανία επίπλου, μετάλλου, πλαστικών, εμφιάλωσης, αγροτικών ειδών και διατροφής, κ.ά.


Εκατοντάδες άγονοι πλειστηριασμοί για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις ιστορικών επιχειρήσεων, που παρέσυρε η κρίση και οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία, συνθέτουν την απογοητευτική εικόνα που επικρατεί την τελευταία δεκαετία στις δικαστικές αίθουσες, με αποτέλεσμα η χώρα να είναι διάσπαρτη από βιομηχανικά «κουφάρια». Μία εικόνα που αναμένεται να συνεχιστεί και το 2018, καθώς δεν […]

Εργοστάσια – θρύλοι στα αζήτητα