Οι Ενεργειακές Αξιολογήσεις της ΑΒΒ δείχνουν πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας έως 2,1 TWh στις βιομηχανίες


Έλεγχοι της ABB σε περισσότερα από 2.000 βιομηχανικά συστήματα κίνησης έδειξαν δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας κατά μέσο όρο 31% ανά κινητήρα.

Η ABB, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2023, μελέτησε περισσότερους από 2.000 βιομηχανικούς ηλεκτροκινητήρες στο πλαίσιο της Ενεργειακής Αξιολόγησης και εντόπισε προοπτική εξοικονόμησης ενέργειας της τάξης του 31%, κατά μέσο όρο, που ισοδυναμεί με περισσότερο από 2,1 TWh κατά την 20ετή διάρκεια ζωής αυτών των συστημάτων. Οι Ενεργειακές Αξιολογήσεις βοηθούν τις βιομηχανίες να εντοπίσουν ακριβώς τα σημεία με τη μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα κίνησης, ώστε να λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις τους στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και την απόσβεση των αντίστοιχων επενδύσεων (ROI). Οι Αξιολογήσεις συλλέγουν λειτουργικά δεδομένα από μηχανοκίνητα συστήματα στο πεδίο. Ένας εξειδικευμένος μηχανικός κάνει σύγκριση αυτών των τιμών, με τις θεωρητικές επιδόσεις που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με την προσθήκη ενός ρυθμιστή στροφών μεταβλητής ταχύτητας (VSD), την σωστή διαστασιολόγηση ή τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού.

 

Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, με εντυπωσιακή μείωση των εκπομπών CO2 και σύντομη απόσβεση της επένδυσης (ROI), η οποία εξαρτάται από το ενεργειακό μείγμα κάθε χώρας. Για παράδειγμα, εάν όλοι οι κινητήρες που ελέγχθηκαν λειτουργούσαν σε μία χώρα όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μία εξοικονόμηση ενέργειας 2,1 TWh θα ισοδυναμούσε με 1,5 εκατ. τόνους εκπομπών CO2 και απόσβεση σε διάστημα έξι μηνών. Στη Γερμανία αυτό θα ισοδυναμούσε με εξοικονόμηση 940.000 τόνους CO2 και απόσβεση της επένδυσης σε τρεις μήνες**. Η εξοικονόμηση αυτή θα ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τις εκπομπές άνθρακα ενός εργοστασίου για 2 μήνες στη Γερμανία και για 3 μήνες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Την ώρα που ο κόσμος, στα πλαίσια της COP28, θα βρίσκεται σε συζητήσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι είναι εφικτό να κάνουμε παράλληλα τόσο το σωστό για τον πλανήτη, όσο και για τις επιχειρήσεις. Η διαπίστωση ότι μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 31% σε 2.000 κινητήρες αναδεικνύει το γεγονός ότι τα συστήματα ηλεκτροκίνησης αποτελούν μια μεγάλη ανεκμετάλλευτη ευκαιρία για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», δήλωσε ο Erich Labuda, Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης του Τομέα Συστημάτων Κίνησης της ΑΒΒ.

Με περισσότερους από 300 εκατομμύρια βιομηχανικούς ηλεκτροκινητήρες στον κόσμο, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις μεγάλες προοπτικές εξοικονόμησης ενέργειας και εκπομπών CO2, ιδίως όταν περισσότεροι από τους μισούς ηλεκτροκινητήρες είναι 20 ετών και υστερούν σε σύγχρονη τεχνολογία υψηλής απόδοσης.

Οι κινητήρες που ελέγχθηκαν εξυπηρετούν πολλαπλές βιομηχανίες, όπως τροφίμων και ποτών, χημικής επεξεργασίας, ενέργειας και HVAC (θέρμανση, ψύξη, αερισμός και κλιματισμός). Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών κινητήρων χαμηλής και μέσης τάσης, όπως αντλίες, ανεμιστήρες και άλλα συστήματα. Οι Αξιολογήσεις κατέδειξαν σταθερά μοτίβα στην απόδοση μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται κινητήρες, με εκείνες που αφορούν σε ανεμιστήρες να προσφέρουν συνήθως τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Περαιτέρω ανάλυση εντόπισε επίσης ότι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες σχετίζονται με κινητήρες που λειτουργούν χωρίς ρυθμιστές στροφών, οι οποίοι ελέγχουν την ταχύτητα ή τη ροπή των κινητήρων για να ταιριάζουν ακριβώς την παραγωγή με τη ζήτηση, γεγονός που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την έκθεση "The Case for Industrial Energy Efficiency" που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Η έκθεση αυτή έχει ως στόχο να προσφέρει στις βιομηχανίες βασικές πληροφορίες για 10 δράσεις βασισμένες σε σύγχρονες τεχνολογίες, που συμβάλουν στον περιορισμό του συνολικού κόστους και των εκπομπών και μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα χωρίς την ανάγκη πολύπλοκων διαδικασιών.

* Μέσος όρος ΕΕ (~1670 kWh/έτος)

** Η απόσβεση της επένδυσης υπολογίζεται με τις τρέχουσες τιμές ενέργειας.

 

Πηγή: gr.pcmag.com/

 

30/11/2023